Nyheter

  • Hvorfor bruke brann- og røykgardiner?

    Hvorfor bruke brann- og røykgardiner?

    9. april 2019 – kl. 00:00Rune Jakobsen

    En automatisk branngardin vil ved utbrudd av brann begrense og kontrollere spredningen. Branngardinen kan også levers i røyktett utførelse dersom det er ønskelig. Denne vil i tillegg til å kontrollere brannen også hindre spredning av røyk.

    Les mer