29. oktober 2019 - kl. 00:00Rune Jakobsen

D+H Mechatronic AG har nylig vært på besøk i Norge for å styrke det gode samarbeidet med JET Bramo, og forteller om hvordan de jobber for å sikre kundene best mulig resultat. Vi tok en prat med Melissa Bär som er internasjonal salgsleder i D+H Mechatronic AG.

Du var nettopp i Norge og besøkte JET Bramo, hvordan gikk det?

Det var et vellykket møte og utrolig hyggelig fordi JET Bramo og D+H har et så godt forhold etter flere års samarbeid.

 

Hvor lenge har JET Bramo og dh-partner samarbeidet?

JET Bramo har solgt våre produkter siden 2006.

 

Kan du fortelle litt om samarbeidet?

Vi støtter JET Bramo i utviklingen av tekniske løsninger for ulike prosjekter, har opplæring og leverer informasjonsmateriell. Vi i D+H ser frem til en spennende tid som kommer og håper at vi sammen med JET Bramo oppnår høy markedspenetrasjon og vinner mange prosjekter. På grunn av det gode samarbeidsklimaet mellom selskapene er vi overbevist om at D+H og JET Bramo vil lykkes sammen.

 

Hvordan startet samarbeidet og hvordan fungerer det?

JET Bramo er en viktig partner i Norge med et etablert salgs- og servicenettverk. De har også en god og troverdig profil med mange kontakter i bransjen. Gjennom et komplett system med kunnskap, produkter og tjenester fungerer JET Bramo som en løsningsleverandør. Vi kjører sertifisering og kontinuerlig opplæring av JET Bramo sine ansatte. Vårt mål er å gi de ansatte et godt grunnlag for å anbefale produkter, utvikle løsninger og lage tilbud i Norge.

 

Hvordan ser fremtiden ut for samarbeidet?

Vi ønsker å styrke samarbeidet ytterligere i årene fremover. Våre to selskaper går fint sammen og deler den samme filosofien.