6. oktober 2020 - kl. 17:00Rune Jakobsen

Branngardiner som står imot flammene i 120 minutter er det svært få leverandører som kan levere så lenge det ikke inkluderer tilhørende sprinkling. VELUX Commercial Bramo er en av disse få.  

 

På Asko Oslofjord sitt nye prosjekt i Sande i Vestfold og Telemark fylke er denne type branngardin montert flere steder hvor de er helt avgjørende for å sikre særskilte brannobjekter. Dette kan være kritiske funksjoner som ikke må gå tapt ved brann, eller at slukningsarbeidet dersom brann skulle oppstå regnes som særlig krevende og kan ta over 60- og opp mot 120 minutter. Da sørger disse gardinene for at brannen ikke spres til nærliggende områder.

 

– Bramo har levert total fem branngardiner som har særlig høy brannklasse. Normalt er motstandstiden seks minutter, som regnes som nødvendig rømningstid. På denne leveransen er det imidlertid levert tre gardiner med brannklasse 60 og to med 120. Det er ikke mange som har mulighet for å levere dette uten tilhørende sprinklinganlegg som bidrar til å kjøle ned gardinen. Det er unikt at det kun er membranen i gardinen som holder flammene unna, forteller Wilhelm Møgster Christensen, byggeleder og fremdriftskoordinator på prosjektet.

 

Et godt samarbeid

Det nye bygget fungerer som lager og produksjonsanlegg for tørr- og frysevarer og skal sørge for vareforsyninger til dagligvarebutikker i regionen. Prosjektet er høyautomatisert og har en rekke tekniske installasjoner. Under oppføringen av det topp moderne bygget har det derfor vært involvert mange ulike leverandører som har bidratt med sin ekspertise for å sikre god kvalitet og funksjon.

 

– Jeg kan godt anbefale Bramo videre også til andre leverandører. De sitter på kompetansen og har gitt godt oppfølging underveis i de ulike byggefasene, rask hjelp med avklaringer og spørsmål som har oppstått. Som byggeleder og fremdriftskoordinator er jeg veldig godt fornøyd med leveransen fra VELUX Commercial Bramo, avslutter Christensen.