1. juli 2020 - kl. 17:00Rune Jakobsen

VELUX Commercial Bramo jobber for å kunne tilby kundene de beste løsningene for overlys, røykventilasjon og branngardiner. God kunnskap og erfaring er derfor svært viktig når salgsteamet skal utarbeide tilbud, følge opp prosjekteringer og imøtekomme kundenes behov.  

 

Etter over 20 år med erfaring fra produksjon, lager, montering og salg på samme fagfelt er Raimo Næss nå det siste tilskuddet til salgsavdelingen i VELUX Commercial Bramo. Med et ønske om å jobbe i en bedrift som er gode på overlys og røykventilasjon var valget om å bytte jobb etter mange år i en konkurrerende bedrift spennende. 

 

– Etter at jeg begynte 1. mars har jeg fått inntrykk av at VELUX Commercial Bramo er en fremtidsrettet, veldrevet og godt organisert bedrift. Samtidig tar de kundene på alvor og har god faglig tyngde, det gleder meg å være en del av, sier Raimo Næss.  

 

Dyktige kolleger

Arbeidsoppgavene han sammen med resten av salgsavdelingen nå sitter med beskriver Næss som utfordrende og til tider krevende, men totalt sett som forventet. Særlig trekker han frem at jobben utføres i team som sitter på kompletterende kunnskap og spiller hverandre gode som viktig.     

 

– Det er interessant å jobbe med oppgaver som er komplekse og utfordrer kunnskapen man sitter på selv. Arbeidsmiljøet er inkluderende med en ledelse som bryr seg om sine ansatte. Det er inspirerende å jobbe når kollegene bidrar til å løfte hverandre. Kundene til VELUX Commercial Bramo kan føle seg trygge på at de ender opp med den beste løsningen, forteller Næss. 

 

Alltid plass til gode hoder

Hans Berg, CEO i VELUX Commercial Bramo, er klar på at rekruttering av nye medarbeidere er viktig for å utvikle tjenestene de tilbyr videre. Særlig legger Berg vekt på at ny kompetanse også kan bidra til å løfte resten av teamet.

 

– Vi har alltid hatt mange dyktige medarbeidere hos oss. Når stor pågang skal kombineres med et fremtidsrettet blikk og fokus på nye muligheter er det viktig at den faglige kompetansen innad også styrkes for å møte dette behovet. Vi ser alltid etter folk som er gode på feltet vi jobber med, det gir ny inspirasjon og giv i hverdagen når nye kommer inn. Det er bra for både oss og kundene våre, sier Berg.