19. juni 2019 - kl. 00:00Rune Jakobsen

Prosjektdeltakelse fra A til Å

 

Fokus på personlig service og god oppfølging er noe av bakgrunnen for at kundene ofte kommer igjen. Likevel er det JET Bramo sin tidlige tilstedeværelse i prosjektene som utgjør den største forskjellen.

 

– Hos oss i JET Bramo får kundene en skreddersydd løsning etter særegne behov og ønsker, vi er en del av hele prosessen fra planleggingsfasen med arkitektene og frem til prosjektet ferdigstilles, forteller Eirik Frøyding.

 

Som avdelings- og prosjektleder i JET Bramo er Frøyding ansvarlig for at alle prosjekter blir gjennomført, samt at gjennomføringen holder den kvaliteten kundene forventer og til gitt prisantydning. Med bakgrunn som elektroinstallatør og videre utdanning som elektroingeniør, automasjonsingeniør og ekom ingeniør har han sammen med sine kolleger god kunnskap om hva som skal til for å tilfredsstille både arkitekter og brannkonsulenter.

 

Skreddersydde løsninger

 

Regelverkene er mange og det er viktig at alle anlegg blir oppført i henhold til disse. Reglene varier avhengig av om det gjelder branngardiner, åpningsautomatikk, trykksetting, overlys eller lignende, eller hvis det er en kombinasjon av de ulike. Ved å være med fra start på hvert enkelt prosjekt er det lettere å spesialtilpasse de ulike løsningene så alle parter blir fornøyde.  

 

– Vi i prosjektavdelingen bidrar med alt fra tekniske avklaringer i startfasen av et prosjekt til skissering av de skreddersydde løsningene som selges inn, deretter tegner vi opp og prosjekterer det i henhold til gjeldene regelverk. For å sikre at alt blir gjennomført forskriftsmessig er også PLS-programmereren vår ute på byggeplassen i forbindelse med programmering og igangsetting av mer komplekse anlegg. På for eksempel Jotun sitt prosjekt på Gimle i Sandefjord har vi vært med fra start, noe som er grunnen til de mange gode løsningene der, forklarer Frøyding.

 

Løser oppdrag i hele Norge

 

Kompetansen JET Bramo sitter på er unik, og så god at deres produkter og tjenester ofte er med i kravspekket fra entreprenøren. Det er den solide in-house kompetansen JET Bramo besitter sammen med en evne til å tilpasse seg den enkelte kunde som gjør dem til en trygg leverandør av brannsikringsprodukter.

 

– Vi tar på oss alle oppdrag innenfor automatisert brannsikring. I tillegg tar vi også på oss minientrepriser. Det betyr at vi kan få et oppdrag av for eksempel et borettslag hvor vi tar oss av koordinering av hele jobben; inkludert for eksempel elektriker, snekker eller taktekker. Dette gjør at tjenestene våre er enkle å holde oversikt over, også for mindre kunder.  Alle tjenestene vi tilbyr leverer vi selvfølgelig i hele landet, avslutter Frøyding.