9. april 2019 - kl. 00:00Rune Jakobsen

Lovpålagt service i hele landet

Nærmere 2000 unike serviceavtaler i hele Norge, inkludert Svalbard, står oppført i kalenderen til JET Bramo hvert år. Likevel er det mange som ikke er klar over at det er lovpålagt med en årlig rapport på alle brann- og komfortventilasjonsanlegg.   

Som en av de største i Norge innenfor overlys, røykventilasjon og branngardiner er JET Bramo en totalleverandør på brann- og komfortventilasjonsanlegg. Det innebærer montasje, installasjon, idriftsettelse, feilsøking og reparasjon i tillegg til service-ettersyn.

"Det er mange bedrifter og offentlige virksomheter som ikke har serviceavtale på sine anlegg. Det er enkelt å glemme bort service når anleggene fungerer som de skal. Vi opplever derfor at det er mange som tar kontakt med oss når de skal utføre reparasjoner som haster. De blir da overrasket når vi forklarer at det er pålagt med årlig service på alle anlegg. Det hender også at bedrifter har brannvesenet på besøk som oppdager manglende service og gjør de oppmerksomme på dette", forteller leder for serviceavdelingen i JET Bramo, Tommy Sundet.  

Fordeler med en serviceavtale
En serviceavtale lønner seg, og den største årsaken til det er at disse kundene blir prioritert foran alle andre.

"Vi har mannskap etter hvor mange avtaler vi har, og er det hektisk er vi nødt til å prioritere de som er faste kunder. De med serviceavtale hos oss er garantert hjelp, både når det gjelder fast service, men også hvis det oppstår uventede problemer. I tillegg sørger en serviceavtale for at service skjer automatisk en gang per år. Kunden trenger ikke å passe på – det gjør vi! Når du er inne i vårt system genereres serviceoppdraget automatisk, og oppfølging skjer omtrent 12 måneder etter vi sist var i bygget" , sier Sundet.

Han understreker at det blir billigere med en fast avtale. Uten serviceavtale er timeprisen for å komme å gjøre noe ekstra dyrere, noe som også gjelder prisen på deler. Ved inngåelse av en serviceavtale er pris på både arbeidstimer og deler mer gunstig dersom uventede problemer oppstår.  

Digital løsning for rapportering

"Hva en service innebærer varierer, men fellesnevneren er at anlegget testes enten det er vinduer med motor, branngardiner eller trykksetting. Enkelte deler skal også byttes på intervall noe som også gjøres under planlagt service", forklarer Sundet.

I motsetning til standarden i bransjen hvor utarbeidelse av servicerapporter skjer analogt, har JET Bramo utviklet en digital løsning. Appen gir teknikerne mulighet for å fylle ut sjekklister underveis i servicen, dermed får kundene den lovpålagte rapporten umiddelbart etter utført service. Dette fører til at rapporten blir mer utfyllende og nøyaktig enn hvis den utarbeides i etterkant. I tillegg forenkler det videre kommunikasjon og loggføring av service for senere tilsyn.