9. april 2019 - kl. 00:00Rune Jakobsen

Hvorfor bruke brann- og røykgardiner?

En automatisk branngardin vil ved utbrudd av brann begrense og kontrollere spredningen. Branngardinen kan også levers i røyktett utførelse dersom det er ønskelig. Denne vil i tillegg til å kontrollere brannen også hindre spredning av røyk.

Automatiske branngardiner er egnet både for større og små  veggåpninger, og der det ikke er plass eller ønskelig med vegger eller porter. Det er vanlig å benytte branngardiner til seksjonering, branncellebegrensning, beskyttelse av rømningsveier, forhindring av brannsmitte gjennom vindusåpninger og lignende. Gardinene leveres i forskjellig materiale avhengig av ønsket brannmotstand og pålagte sikkerhetskrav.

Automatisk brannsikring

En branngardin er enkelt forklart en rullgardin utformet i et brannsikkert materiale. Normalt er den rullet opp og skult i taket. Systemet kan aktiveres av en Smoke and Heat Exhaust Ventilation (SHEV), brannalarmkontakt, interne brann- og røykvarslingsenheter, eller manuelle nødknapper. Ved brann mottar branngardinen sitt kontrollpanel et alarmsignal, og branngardinen utløses automatisk. Dette skjer med kontrollert og sikker konstant hastighet av nedstigning, selv etter totalt strømbrudd på alle gardiner. Ved strømbrudd vil derfor branngardinen uansett aktiviseres av brannsignalet. Dersom det er falsk alarm, går gardinene automatisk tilbake til standby-stilling etter tilbakestilling av alarm fra hovedbrannstyringssystemet. Når det ikke er brann, i tilfelle strømbrudd, vil gardinen forbli fullt tilbaketrukket opptil 6 timer takket være BACHs batteribackup-system.

Mange bruksområder

Vanligvis monteres brann- og røykgardiner i næringsarealer, butikksentre, skoler, idrettsanlegg og andre publikumsarealer hvor det er fare for stor og rask spredning dersom brann skulle oppstå. Branngardiner leveres i ulike størrelser avhengig av kundens ønsker og byggets krav til brannseksjonering. Branngardiner i lange lengder leveres enten med overlapp, eller ved å skjøte flere sammen (syr med brannsikker tråd) for lengre lengder.

For mer informasjon se:

https://www.jet-bramo.no/branngardiner/branngardin

https://www.jet-bramo.no/branngardiner/roeykgardin