9. april 2019 - kl. 00:00Rune Jakobsen

Er det brannfarlig med store åpne rom?

Det blir stadig flere ønsker om større åpne arealer, og arkitektene designer bygg med store rom med plass til sosialisering. Disse åpne løsningene fungerer utmerket som samlingspunkt, men de skaper nye utfordringer når det kommer til brannsikkerhet.

Som en av de første i Norge som startet med branngardiner har JET Bramo AS over 20 års erfaring med løsninger som oppfyller brannkravene. Branngardinene fungerer kort fortalt som en usynlig vegg som senkes ned som et brannskille når det detekteres brann i området.

"For å unngå at de åpne rommene deles opp med vegger som tar seg av brannkravene, kan man i stedet ha en branngardin skjult i himling. Mange arkitekter foretrekker åpne løsninger og tiltak for brannsikkerhet som er minst mulig synlige. Men vi forholder oss alltid til kravene som er gitt av branntekniske rådgivere i byggene, og det er viktig at estetikken ikke går på kompromiss med brannsikkerheten", sier Lars-Erik Rødningsby som er en del av salgsavdelingen hos JET Bramo AS.

Mange bruksområder

Etter i overkant av 15 år i firmaet, og med hovedansvar for branngardiner, har han lang erfaring med både produkter og ulike løsninger. Han forklarer at branngardiner er en del av de fleste bygg, og at de ofte kan erstatte eller komplettere åpninger samt de mer tradisjonelle brannportene og branndørene. Brannsikring er viktig og kravene spesifiseres av myndighetene. Disse avhenger av størrelse og av hva bygget benyttes til. Branngardiner kan benyttes i alle typer bygg, alt fra skoler og sykehus til hoteller og kjøpesentre.    

"Sykehus er et godt eksempel på et bygg hvor det er høye krav til brannsikkerhet og sikre rømningsveier", forteller Rødningsby.

Branndører som står på magnet i ganger med stor trafikk kan bli utsatt for skader når senger og traller blir transportert igjennom. Her kan derfor branngardiner være bedre egnet.

Strengere brannkrav

Kravene til brannsikkerhet blir stadig større og mer avanserte, men har ingen tilbakevirkende kraft. Strengere brannkrav  gjelder derfor for nybygg, men også når gamle bygg skal rehabiliteres.

"Det er helt sikkert mange eldre bygg som burde hatt en brannteknisk gjennomgang for oppgradering til dagens standard slik at brannsikkerheten ivaretas bedre. Våre branngardiner kan nesten alltid integreres i eksisterende og nye bygg. De tilknyttes brannalarmanlegget, eller har egen lokal deteksjon for lukking", sier Rødningsby.