1. juli 2021 - kl. 08:00Rune Jakobsen

Covid-19 presset frem mer selvstendig jobbing og la et større ansvar på hver enkelt medarbeider. Pandemien har ført til en mer resultatorientert arbeidshverdag, og totalt sett en mer effektiv organisasjon.

For VELUX Commercial Bramo var den siste delen av en digitaliseringsprosess ferdigstilt kort tid før nedstengningen kom 12. mars 2020. Likevel var overgangen til hjemmekontor, som for de fleste andre, ganske brutal. Fellesskapet på kontoret og den enkle tilgangen på kolleger å sparre med ble borte. Som serviceleder ble Colin Skogmo satt i den situasjonen at han måtte lede serviceteknikerne fra avstand.

–  Det var utfordrende særlig helt i begynnelsen av pandemien å lede folk fra hjemmekontoret, jeg mistet helt den personlige kontakten med de ansatte. Vi ble alle satt i en situasjon der jeg og de andre på hjemmekontor hadde mindre tid til kollegene våre som utfører oppdragene ute hos kunder. Mangelen på tilgang til oss på hjemmekontor har helt klart vært en påkjenning for de som jobber ute, og nok den største utfordringen vår for å holde god flyt, sier Skogmo.

I tillegg til å bli sendt på hjemmekontor, som de fleste andre i Norge, var det en del omstrukturering som måtte til. Blant annet var det mange oppdrag som var planlagt rundt om i landet som måtte utsettes på grunn av reiserestriksjoner. Omrokkeringen på oppdrag og planlegging av dem ble gjort fortløpende.

– Da landet stengte ned var det mange kunder som ikke kunne eller ville få oss inn dørene, reiserestriksjonene ga også hindringer. Heldigvis ble dette løst med å fokusere på privatkunder som borettslag og lignende i nærområdet vårt på Østlandet i startfasen. Myndighetene kom jo også med anbefalinger ganske raskt om at kommunale og statlige bygg skulle holde aktiviteten i gang for å unngå stillstand for bedrifter som oss. Dette hadde helt klart en veldig positiv påvirkning. Etter hvert som det unormale ble en del av hverdagen var det mulig å ta opp igjen de oppdragene som først ble satt på vent i takt med at samfunnet også åpnet mer opp. På denne måten har vi i tett samråd med kundene våre fått gjennomført det aller meste av det som var planlagt for 2020, forteller Skogmo.

 

Gode erfaringer å ta med seg videre

Med en ny hverdag kom nye erfaringer som blir viktige også fremover. Skogmo forteller at det å oppdage at resultatene kommer selv om han som leder ikke har hatt like tett oppfølging med sine medarbeidere som tidligere, er en god erfaring å ta med videre.

– Når resultatene har vist seg å komme selv om min styring ikke har vært like stor, det har vært fint å se. Med et økt personlig ansvar på de som utfører oppdragene våre har jeg også fått mer tid til andre viktige oppgaver. Dette viser at Bramo sin satsning på høy kompetanse på medarbeidere virkelig gir avkastning. Vi ser også at bransjen vår er svært sårbar på grunn av den utstrakte bruken av utenlandsk arbeidskraft, det er også en av Bramo sine styrker. Fordi vår arbeidskraft er basert i Norge, har vi ikke hatt den utfordringen i forhold til å levere som vi ser at enkelte andre i vår bransje har hatt, utdyper han.

Uforutsigbarheten pandemien brakte med seg ga særlig utslag i muligheten for å planlegge. Det har vært et stort fokus hos VELUX Commercial Bramo å følge alle restriksjoner både nasjonalt, lokalt og hos ulike oppdragsgivere. Gjennomgående har det vært en utfordrende oppgave og gitt utslag som at enkelte medarbeidere har måttet teste seg for covid-19 opptil flere ganger per uke.

– Vi i Bramo har på tross av utfordringene vært veldig heldige under pandemien fordi det i all hovedsak har vært oppdrag å løse. Jeg opplever at vi som bedrift, med god hjelp og forståelse fra kundene, har klart å omstille og takle de utfordringene som har oppstått underveis. Likevel er det viktig å skryte ekstra av montørene og serviceteknikerne våre, de har stått i første linje og måttet forholde seg til alle retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene. All honnør til dem for den jobben de har gjort, og selvfølgelig til alle kunder og samarbeidspartnerne våre som hele veien har bidratt til at raske endringer i planene har latt seg gjøre, avslutter Skogmo.