29. oktober 2019 - kl. 00:00Rune Jakobsen

Prosjektet huser både bolig og næring, og JET Bramo har utarbeidet gode løsninger som sikrer det komplekse bygget i Bjørvika dersom brann eller røykutvikling skulle oppstå.

I området hvor du finner både Operaen og det nye Munchmuseet ligger Tomtebrygga som et nylig oppført tilskudd i en levende bydel langs Akerselva i Oslo. Fordi bygget huser både bolig-, hotell- og næringsareal har brannsikring blitt ansett som en viktig del av byggeprosessen av totalentreprenøren Skanska.  

 

– Produktene til JET Bramo er både kjente og velprøvde. Vi har benyttet JET Bramo på utallige prosjekter tidligere, så valget med å benytte dem og deres produkter igjen var enkelt med tanke på hva vi får ved å handle med dem, sier teknisk prosjektleder i Skanska, Rune Haugen.

 

Som teknisk prosjektleder har Haugen stått for alt fra innkjøp av tekniske leveranser til koordinering av tekniske underleverandører, planlegging og gjennomføring av teknisk sluttfase. Dette inkluderer både testing og prøvedrift. Dermed har han god kjennskap til hele den tekniske delen av Tomtebrygga-prosjektet. Han mener produktene til JET Bramo og hele "pakka" de leverer tilfører den funksjonen og kvaliteten de ønsker i sine bygg.

 

En stor leveranse

JET Bramo har levert produkter som er benyttet gjennomgående i bygget, og dekker altså både bolig- og næringsarealet. Det ble levert røykluker over trapper, heiser og i forbindelse med trykkavlastningssjakter, samt lukestyring i forbindelse med styring av fasadevinduer for trykkavlastning. I tillegg ble det levert noen branngardiner.

 

– I dette prosjektet var det spesielt trykksetting av rømningstrapper (TR3) som var omfattende. Det var totalt fem trappeløp med diverse styring i forhold til dette, forteller Haugen.

 

Gjennom jobben som teknisk prosjektleder i Skanska har han vært borti produktene til JET Bramo mange ganger tidligere, og har gode erfaringer med det som blir levert. Haugen trekker frem forutsigbarhet og god prosjektering, samt gjennomføring og oppfølging i sluttfase som fordeler ved samarbeid med JET Bramo.

 

Ønsker mer fokus på brannsikkerhet

Brannsikkerhet er et sentralt punkt i alle bygg, og JET Bramo jobber aktivt for å øke bevisstheten rundt det hos sine kunder og hos andre i bransjen.

 

– Vi er stolte av å sammen med Skanska, og de andre leverandørene av brannsikkerhet, bidra til et trygt bygg i et spennende og levende bymiljø. Det er i alles interesse at brannsikrende tiltak er gode, derfor er vi i JET Bramo veldig glade for at det har vært et fokus for hovedentreprenøren under dette prosjektet, sier Hans Berg, daglig leder i JET Bramo.