29. oktober 2019 - kl. 00:00Rune Jakobsen

Helheten står i fokus når JET Bramo sammen med omkring 20 andre selskaper bidrar til Kompetansesenter for brann- og driftspersonell.

Hovedmålet til kompetansesenteret er å påvirke eiendoms- og entreprenørbransjen for å heve brannsikkerheten i norske bygg. Dette gjøres mulig gjennom bidrag fra firmaer som alle sitter på ulik kompetanse og utstyr som hver for seg er viktig for brannsikring - sammen gir de en unik helhet.

 

– Ved kompetansesenteret har vi fokus på både teori og praksis, kunnskap og dokumentasjon. Vi tilbyr en komplett pakke med branntekniske installasjoner som innehar alle de samme funksjonene som i et hvilket som helst velfungerende bygg, det gjør tilbudet unikt, sier daglig leder i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell Anders Sandmæl.

 

Gjennom demonstrasjoner kan kursdeltakere se hvordan de ulike brannsikringssystemene og -løsningene fungerer både hver for seg og i samspill med hverandre. I tillegg skreddersys alle opplegg avhengig av hvem som er kursdeltakere, det skal sikre relevans for alle, uansett behov.

 

Et nettverk av fagfolk

Med så mange ulike bidragsytere til kompetansesenteret er det i tillegg til en god samling av ulike installasjoner, en unik samling av fagkompetanse. Dette benyttes under kursene, ofte er de ulike bidragsyterne der for å formidle sin kompetanse.

 

– Showroomet som viser de ulike installasjonene er ikke et kommersielt lokale, her snakker vi bare fag, helt uten fokus på produkt. De som sitter her på kurs er ikke interessert i å høre om produkter noen ønsker de skal kjøpe, men om funksjonen de har og hva det er viktig å huske på for å holde ting ved like. JET Bramo er blant de som har fått gode tilbakemeldinger på sine presentasjoner, forteller Sandmæl.

 

Kompetansesenteret ønsker å gjøre folk gode og gi kunnskap om brannsikkerhet før noe går galt. Alt fra driftspersonell til totalentreprenører kommer på kurs for å få bedre kunnskap om hva de bør ha fokus på i sin rolle.

 

– Brannsikkerhet er noen ganger ikke ivaretatt i verken byggeprosjekter eller eksisterende bygg, det har vi her et felles ønske om å sette søkelyset på. Fordi dette ikke er et kommersielt prosjekt får ikke bidragsyterne nødvendigvis mer salg eller fokus på seg selv gjennom dette, men sammen er vi med på å øke bevisstheten rundt brannsikring i bransjen. Økt fokus på det er fordelaktig for alle, forklarer Sandmæl.

 

Inspirert av dansk modell

I Norge godkjennes brannsikkerheten sentralt i forhold til en plan som godkjennes før bygget overleveres til eier. Det er ingen som kontrollerer verken funksjon eller dokumentasjon når bygget er ferdigstilt. Danske myndigheter har nå innført en endring i godkjenningen av dette hvor aktørene har mer ansvar. Det fører til at aktørene nå må kontrollere brannsikkerheten etter et bygg er oppført og før det kan tas i bruk. Tanken er at mer personlig ansvar skal øke de involvertes fokus på å gjennomføre brannsikrende tiltak. Danskene vil også stille strengere krav til sertifisering av brannrådgivere som skal utføre denne kontrollen. 

 

– For å få denne sertifiseringen skal både styringssystemet og arbeidsmetodikk rundt rutiner gjennomgås. Brannrådgiverne skal kontrollere at systemet fungerer og at det finnes en plan for kontinuerlig forbedring av rutiner i tråd med ISO 9001, forteller Sandmæl.

 

Han er klar på at de tiltakene som nå er gjennomført i Danmark er bevis på at det er den eneste måten å få god brannsikring til å fungere på. Det er altså viktig at kravene kommer fra myndighetene, og at det ikke er frivillig for eierne av bygget å ha ISO 9001, sånn som det er i dag.

 

Sprer kunnskap og informasjon

 

– For JET Bramo er bidraget i Kompetansesenteret en måte å vise frem og sette fokus på det som er viktig for dem. Det er jo sånn at de og de andre bidragsyterne kan ta med egne kunder for å se hvordan utstyr fungerer og samtidig samle flere fag dersom det er ønskelig, sier Sandmæl.

 

Ved kompetansesenteret er de opptatt av å være uavhengig, også ved kursene som holdes.  Sandmæl er klar på at de ikke er opptatt av hva kursdeltakerne har gjort ved tidligere prosjekter når de kommer for å lære mer om brannsikring.

 

– Vi har ingen glede av at noen har gjort noe dumt, men er opptatt av hvorfor brannsikkerhet ikke blir som det bør og skal være. Vi skal være ryddige, saklige og konstruktive på det vi foretar oss, utdyper han.

 

Samtidig oppfordrer Sandmæl til å ta kontakt med JET Bramo dersom et kurs om brannsikkerhet kan være nyttig for deg og din bedrift i arbeidshverdagen. Han legger vekt på at de har et rimelig tilbud, og at den sentrale beliggenheten på Skøyen gjør det mulig for mange å la det bli en enkel del av arbeidsdagen å delta på opplegget.