4. mai 2020 - kl. 00:00Rune Jakobsen

Som en av landets største eiendomsforvaltere, har Omsorgsbygg Oslo KF rundt 1200 bygg som skal tas hånd om. Ivaretakelse av eieransvar står høyt på dagsorden, blant annet ved å sørge for at de branntekniske anleggene og installasjonene blir kontrollert og vedlikeholdt regelmessig. 

 

Under Byrådsavdeling for næring og eierskap er Omsorgsbygg Oslo KF et kommunalt foretak med mer enn 900 000 kvadratmeter i porteføljen. Byggene består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer. 

 

– At det branntekniske fungerer som det skal når det trengs er utrolig viktig. Når vi inngår slike avtaler som dette er det alltid kvalitet som legger grunnlaget for våre premisser, sier Hugo Haug, brannteknisk rådgiver og fagansvarlig for brannteknikk i Omsorgsbygg.

 

Haug forteller videre at den servicen VELUX Commercial Bramo utfører hos dem bidrar til viktig sikkerhet i byggene de eier og har ansvar for. Særlig legger han vekt på ansvaret de har i forhold til HMS og at leietakerne skal kunne være trygge på at bygget de disponerer er i brannteknisk god stand.  

 

– Servicen sørger for god funksjon på blant annet røykventilasjonsanleggene. Ikke sjelden har et branntilløp utspring i en feil i det elektriske anlegget, noe som kan medføre strømløse sikringskurser, derfor er reservekraft viktig for anleggenes funksjon i en kritisk fase. Batteripakker må derfor skiftes med jevne mellomrom for at reservekraften skal fungere hvis strømmen i bygget går. Dette er en av de tingene som er helt avgjørende for å opprettholde en høy standard på brannsikkerheten. At funksjonene blir sjekket regelmessig, og feil og mangler rettet opp ved behov, er helt avgjørende, understreker Haug.     

 

Et godt samarbeid

Som et offentlig foretak er Omsorgsbygg forpliktet til å gå via anskaffelsesregelverket, noe som innebærer at alle avtaler skal utlyses i det åpne markedet. Dette skal sikre at det faglige er ivaretatt så vel som at avtaler ikke forfordeles eller går utenom beste kvalifiserte tilbyder. Alle de branntekniske avtalene Omsorgsbygg inngår er gjeldende for fire år av gangen, det gjelder også rammeavtalen som er inngått med VELUX Commercial Bramo som nå er inne i sitt tredje år.

  

– Samarbeidet med VELUX Commercial Bramo går smidig, det er lite å sette fingeren på. De årlige oppfølgingsmøtene vi har sammen har så langt gått veldig fint. Jeg kan heller ikke huske å ha fått noe klager fra de som er ute i byggene våre eller de tekniske forvaltere som har den jevnlige kontakten med dem. Jo mindre jeg hører om avtalene vi har, desto bedre fungerer de, avslutter Haug.