17. mars 2021 - kl. 08:00Rune Jakobsen

Konvensjonelle røykluker benyttes ofte til ventilasjon av trapperom, men i enkelte tilfeller kan plassproblem tvinge frem andre løsninger som mekanisk ventilasjon. Nå leverer VELUX Commercial Bramo mekanisk ventilasjon fra kvalitetsforhandleren D+H.  

 

I mange typer bygg er det i forbindelse med trapperom ofte behov for ventilering, dette kan gjelde alt fra boligblokker til industribygg. Mekanisk ventilasjon er en god løsning der røykluker ikke er aktuelt. I enkelte tilfeller er det ikke økonomisk å ta hull i taket for å sette inn en tradisjonell røykluke, enten det er for kostbart eller bygningsmessig utfordrende. Dette kan være grunnlaget for at det er mer hensiktsmessig å sette en vifte i toppen som trekker røyken ut.

 

De termiske egenskapene til røykgasser og frisk luft er ikke alltid tilstrekkelig for å sørge for et sikkert og pålitelig røykuttak fra en bygning. Dette problemet kan løses ved å bruke vifter eller ventilatorer og røykuttak. Samtidig skal det tilføres en tilsvarende mengde frisk luft gjennom en luke eller dør for tilluft. Når det benyttes vifter for ventilasjon av røyk defineres dette som mekanisk røykventilasjon. I motsetning finner vi tradisjonelle røykluker hvor luften gjør jobben. Viften som trekker ut luften krever strømtilførsel, men skal ha et aggregat som slår inn dersom strømtilførselen skulle bli brutt.

 

Ved å ventilere røyken bidrar systemet til å skape stabilt lite røyk i trapperommet så brannen kan bekjempes og mennesker reddes. Samtidig reduseres den termiske belastningen på bygningskonstruksjonen ved målrettet fjerning av varmen. Dette gjør brannslukking lettere og øker brannmannskapenes sikkerhet. I tillegg er det større sjanse for at en brennende bygning kan reddes ved lavere temperaturer.

 

Et godt supplement

Med lang erfaring fra bransjen har Geir Moen på teknisk salg i VELUX Commercial Bramo sett det meste av løsninger som finnes for røykventilering. Han er klar på at mekanisk ventilasjon fra D+H er et godt supplement til de tradisjonelle røyklukene. 

 

– Vi har god erfaring med D+H som leverandør og har stor tillit til deres produkter. At vi nå setter mer fokus på mekanisk ventilasjon vil gi enda større muligheter for våre kunder. I VELUX Commercial Bramo er vi opptatt av at kundene våre skal få en løsning som er optimal for det prosjektet de ønsker bistand til. Derfor gleder det oss at det fremover blir mer fokus på en bredde av ulike løsninger, også innen røykventilering, sier Moen.