8. april 2019 - kl. 00:00Rune Jakobsen

JET Bramo leverer branngardiner til The Hub

- Brannsikring som ser bra ut

Den ikoniske bygningen like ved Kirkeristen og Oslo Sentralstasjon har vært hotell siden vinter-OL i 1952. Da Clarion Hotel Royal Christiania stengte dørene i desember 2016, startet arbeidene med å pusse opp og bygge ut. Det har JET Bramo vært en del av, og har levert produkter som sikrer hvis brann oppstår. Petter Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels, hadde store visjoner for nyåpningen. 

Når Clarion Hotel The Hub åpner i 2019 vil hotellet bli en arena ikke bare for hele Oslo, men hele Norden. Oslo har lenge trengt et hotell som har kapasitet til å romme store kongresser og som kan bidra til å sette byen på kartet internasjonalt. Dette blir på alle måter et storhotell midt i byen, utviklet for å gjøre downtown til et enda mer attraktivt og yrende område både for Oslos innbyggere og alle tilreisende. Vi skal invitere byen inn og skape et hotell hvor folk ønsker å være, uttalte han før lanseringen.

Nå er bygget ferdigstilt, og alt er i topp stand – også brannsikkerheten. The Hub har hatt stort fokus på å møte alle brannkrav, samtidig med et ønske om å skape attraktive møteplasser og publikumsområder. Branngardiner fra JET Bramo AS ble løsningen. Ved at branngardiner senkes dersom brann detekteres er det mulig å avgrense store rom og hindre spredning av brann. Estetikken i hvert rom ivaretas også ved at branngardinen er gjemt i taket.

JET Bramo AS har levert branngardiner til to formål på The Hub:

1) En branngardin i konferansesalen. Her er det levert en branngardin som går i vinkel. Denne branngardinen gjør at det kan være et stort vrimleareale, da den lukker og lager et brannskille hvis det detekteres brann i området.

2) Branngardiner som sikrer rømningsveier. Her er det benyttet en høyere brannklasse for branngardinene enn beskrevet slik at sikker rømning er ivaretatt selv om sprinkleranlegget skulle svikte. Dette er en ekstra sikkerhet dersom det skulle bli nødvendig å evakuere bygget, og skaper en ekstra barriere mellom mennesker og flammer.