6. oktober 2020 - kl. 17:00Rune Jakobsen

 

Med en portefølje på 250 000 kvadratmeter næringseiendom er VAXA Property avhengig av gode samarbeidspartnere for optimalt vedlikehold av byggene de forvalter. VELUX Commercial Bramo står for service på røykventilasjon og branngardiner på samtlige av byggene. 

 

Bygningsmassen er hovedsakelig lokalisert i InterCity-trianglet og omfatter Statens Hus på Lillehammer, Askim Næringspark og Grensen 5-7 i Oslo for å nevne noen. VAXA Property tilbyr både drift og forvaltningstjenester for sine kunder og er opptatt av å ha samarbeidspartnere som dekker den enkelte kundes behov. Med en variert kundebase og en rekke ulike behov som skal dekkes trekker VAXA frem den totale riggen av tjenestetilbydere som en av de viktigste delene ved sin forvaltningstjeneste. Når kontrakter om tjenester skal inngås legges det særlig vekt på mulighet for tilpasning av tjenestene og evnen til godt samarbeid rundt ulike løsninger for å møte den enkelte kundens utfordringer.  

 

– Det er ikke så mange andre som sitter på den ekspertisen som Bramo har i forhold til brannsikring. Vi benytter utelukkende deres tjenester på all service som går på røykventilasjon og branngardiner. Samarbeidet med VELUX Commercial Bramo har vært bra og tjenestene gjennomgående gode. Enkel kommunikasjon og rask responstid bidrar også til å gjøre de enkle å forholde seg til, sier André da Luz Goncalves, ansvarlig for serviceavtaler i VAXA Property.    

 

Servicen som leveres av VELUX Commercial Bramo sørger for å opprettholde sikker drift. Samtidig følges eventuelle feilmeldinger opp dersom det skulle oppstå utfordringer med installasjonene utenom de årlige kontrollene.

 

– Brannsikkerhet er naturligvis noe kundene våre er veldig opptatt av, dermed er det også viktig for oss. Det er helt essensielt at leietakeren har et driftssikkert og funksjonelt bygg, og selvfølgelig at gårdeier oppfyller alle sine plikter. Særlig når det kommer til brann er dette viktig, sier Goncalves.

 

Et viktig samarbeid

Siden 2017 har VELUX Commercial Bramo levert service til alle bygg VAXA Property forvalter. Etter å ha kommet i kontakt gjennom engasjement i felles bygg har samarbeidet utvidet seg til resten av eiendomsporteføljen.  

 

– Vi så ofte at vi ble anbefalt å høre med Bramo rundt temaer som omhandlet røykluker og branngardiner. De oppleves som dyktige på feltet og leverer mye av dette. Vissheten om at funksjonene på røykluker og branngardiner ivaretas får vi gjennom VELUX Commercial Bramo, avslutter Goncalves.