16. desember 2020 - kl. 08:00Rune Jakobsen

Innovasjon i arbeidsmetoder og fokus på å opprettholde så normal drift som mulig har preget 2020. Pandemien har skapt utfordringer, men også bidratt til implementering av teknologi som vil styrke oss i fremtiden.

 

VELUX Commercial Bramo er nå gjennom sitt første år som en del av VELUX Gruppen. Året under nytt navn har vært bra, men preget av usikkerhet som for alle andre. På tross av dette har dialogen med våre kunder og samarbeidspartnere likevel båret frukter i form av nok et år med spennende arbeidsoppgaver og vekst sammenlignet med fjoråret.

 

Fokus på tiltak for å hindre spredningen av covid-19 har vært svært viktig i året som har gått, noe som også vil prege tiden fremover. Det har gitt oss utfordringer særlig i forhold til planlegging og gjennomføring av servicer, men sett i det store bildet er dette bare bagateller. Det positive med den noe alternative arbeidssituasjonen er at de digitale plattformene vi nå har tatt i bruk vil bedre mulighetene for å levere gode løsninger med mindre reisetid enn før covid-19 meldte sin ankomst.

 

Vi i VELUX Commercial Bramo gjør det vi kan for at våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere skal holde seg friske så vi sammen kan holde samfunnet i gang. Den oppgaven tar vi på alvor og det setter vi pris på at dere bidrar til sammen med oss.

 

Gledelig vekst

I større grad enn tidligere har vi internt sett at det virkelig lønner seg å satse på kompetente medarbeidere i faste stillinger. Ved å ikke være helt avhengige av innleid kompetanse har mulighetene for rask endring og tilpasning til restriksjonene vært gode. På denne måten har vi klart å opprettholde så godt som normal drift.

 

Økt mengde kontrakter både på service og nye prosjekter gjør at vi styrker oss ytterligere gjennom to nye ansettelser. Både innenfor prosjektledelse og utførende service får nye tilskudd som skal bidra til VELUX Commercial Bramo sin fremtidige vekst og at jobben vi utfører skal fortsette å være av topp kvalitet.

 

Globalt initiativ, lokale løsninger

VELUX Gruppen tenker på fremtiden og tørr å sette store bærekrafts mål for tiden fremover. Nettopp dette viser bærekraftstrategien frem mot 2030 og samarbeidet med WWF som ble lansert tidligere i år. Det er både spennende og utfordrende å være del av et konsern som leder an på denne måten. Bramo sin oppgave i tiden fremover blir å trekke dette globale initiativet ned på et lokalt nivå. Vi ønsker å bidra til dette viktige initiativet som skal sørge for god forvaltning av jordens ressurser og en bærekraftig fremtid for oss alle.

 

Hva det nye året bringer vet vi ikke, men at usikkerheten vil fortsette inn i 2021 er noe vi forventer. Hva vi har lært oss av dette året er at vi er tilpasningsdyktige og tar i et tak sammen når vi møter uforutsette utfordringer. Vi er derfor optimistiske til året som kommer og ser frem mot nok et fremgangsrikt år. Med dette ønsker vi alle vår kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!