6. oktober 2020 - kl. 17:00Rune Jakobsen

 

 

Karbonavtrykket skal reduseres til null og VELUX skal innen 2041 ha fanget hele sitt totale karbonavtrykk siden grunnleggelsen i 1941. Dette skjer gjennom et nytt samarbeid med Verdens Naturfond (WWF) og et enda større fokus på bærekraft langs hele verdikjeden.  

 

Bærekraftstrategien frem mot 2030 er ambisiøs, dekker hele selskapets verdikjede og har et langtidsperspektiv. Strategien er forankret i organisasjonen og den eksisterende forretningsstrategien. Gjennom denne forankringen skal det sikres høy legitimitet i tiltakene som gjennomføres. VELUX skal ikke være et selskap som bare fremstår som det gjør en forskjell, bildet som fremstilles skal være reelt.

 

Målene som skal nås er å vise hvordan en kan bygge bærekraftig og redusere fremtidig karbonavtrykk. Samtidig skal det historiske karbonavtrykket til VELUX innen hundreårsjubileet i 2041 gå i null. Dette skal sikres gjennom konkrete og målbare mål. Noen er en fortsettelse av tidligere arbeid som å redusere avfall på produksjonsanleggene. Andre mål er helt nye og omfatter blant annet å redusere antallet arbeidsrelaterte flyreiser med 30 % og bytte til nullutslippsbiler innen 2030. Produktenes karbonavtrykk skal også reduseres med 50 %. Det betyr at hvis du kjøper et takvindu i dag i 2020, og kjøper et lignende vindu i 2030, vil halvparten av CO2-utslippet være tatt ut av produktet.

 

Samarbeid som sikrer resultater

Sammen med store selskaper som Saint-Gobain, Novo Nordisk og IKEA har VELUX ambisjoner om å handle på klimaendringer og begrense global oppvarming. Det kalles Science Based Initiative. Bare 900 selskaper i verden har enten satt Science Based Targets eller har forpliktet seg til å gjøre det. Under 250 selskaper over hele verden har meldt seg til 1,5 graders Celsius-mål, som er det mest ambisiøse veien. VELUX er stolte av å være blant disse.  

 

Skog er en av de mest effektive måtene å fange karbon på. For å nå det nevnte målet med et historisk karbonavtrykk på null er det derfor inngått et samarbeid med WWF. De beskytter og gjenoppretter verdens mest karbonrike og biologisk mangfoldige skoger. Slike skogprosjekter gir sterke fordeler for biologisk mangfold og mennesker. Gjennom de neste 20 årene skal VELUX sammen med WWF sikte på å stoppe det viktige tapet og degradering av habitat som truer globale skoger og arter som er avgjørende for helsen til planeten vår.

 

Bærekraft er fremtiden

CEO i VELUX Commercial Bramo, Hans Berg, er entusiastisk rundt lanseringen av bærekraftmålene. Han ser store fordeler både for dem som bedrift og for de som benytter seg av deres tjenester. 

 

– Som en del av VELUX Gruppen er vi veldig stolte av at dette er veien vår videre. Myndigheter og bedrifter stiller stadig høyere krav til bærekraft i oppføringen av nye bygg og i rehabiliteringsprosesser. Det er en god følelse at vi kan bidra til å løfte dette fokuset frem og bidra positivt til jordens helse. Det som gagner jordkloden vil også være bra for oss og våre kunder, avslutter Berg.