15. desember 2021 - kl. 08:00Rune Jakobsen

2021 har handlet om å tilpasse oss den nye normalen. Pandemien påvirker fortsatt, men har også gitt oss erfaringer vi ikke ville vært foruten. VELUX Commercial Bramo har hatt et godt år med mange og varierte prosjekter. Vi har sett en gledelig vekst, både når det gjelder arbeidsoppgaver og antall hoder.

 

Brannsikkerhet er høyt på agendaen hos våre leverandører og fokus på kontroll av brannteknisk utstyr sender viktige signaler til andre aktører. Vi er stolte av å være servicepartner på mange komplekse og spennende bygg. Det er flott å se at brannsikkerhet virkelig blir tatt på alvor, særlig i bygg som vil huse mange mennesker. Produktinnovasjon har også vært viktig i 2021. Som eneste leverandør i Norge, kan nå VELUX Commercial Bramo tilby modulbaserte glasstak. Glasstakene produseres i ferdige moduler på fabrikk i Danmark, noe som gir et godt og sikkert produkt som er enkelt å montere. Resultatet er et tett glasstak på rekordtid.

 

God kommunikasjon er nøkkelen

I en tid påvirket av usikkerhet er en de viktigste oppgavene våre å gi kunder og samarbeidspartnere forutsigbarhet. Det har vært en periode med prisøkning på bakgrunn av knappe ressurser og økt etterspørsel etter materialer under pandemien. I et globalt perspektiv er det lav kapasitet på frakt, og det øker prisnivået. Vi jobber derfor kontinuerlig med å finne løsninger som tjener hele verdikjeden. Som leverandør skal vi skape tillit gjennom god kommunikasjon, og ikke bare levere kvalitetsprodukter tilpasset kunden. Åpenhet er viktig, særlig i et mer uoversiktlig marked. Vi opplever at bransjen har kommet sammen da dette er et felles problem i alle ledd i verdikjeden.

 

Etter flere år i unntakssituasjon er vi bedre rustet enn noen gang til å møte uforutsette utfordringer. Vi er derfor optimistiske til året som kommer og ser frem mot nok et fremgangsrikt år. Hva det nye året bringer vet vi ikke, men en ting er sikkert – man kommer langt med samarbeid og god kommunikasjon. Vi gleder oss til fortsettelsen. Med dette ønsker vi alle vår kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år!