4. mai 2020 - kl. 00:00Rune Jakobsen

VELUX Commercial Bramo har levert vinduer i samarbeid med Profilteam i tillegg til åpningsautomatikk til det nye logistikkanlegget til Asko Oslofjord. Lageret og produksjonsanlegget for tørr- og frysevarer skal sørge for vareforsyninger til dagligvarebutikker i regionen.

 

Bygget som ligger i Sande i Vestfold og Telemark fylke er høyautomatisert og har omfattende tekniske installasjoner. Omkring 250 personer vil ha sine arbeidsplasser på anlegget ved full drift. Asko har tidligere opplevd brann i et av sine anlegg, og vet derfor av erfaring hvor viktig det er med brannsikring av slike bygg.

 

– Dette er en kontrakt som er viktig for optimal funksjon i bygget. I et bygg av denne størrelsen, på totalt 27 700 kvadratmeter gulvflate, så er det ikke noe alternativ at brannsikkerheten ikke tas på alvor. Røyklukene VELUX Commercial Bramo har levert er et av bidragene som gjør at de som har sine arbeidsplasser i bygget kan føle seg trygge på at sikkerheten er ivaretatt, sier Olav Johnsen, prosjektdirektør i Asko Norge.

 

Johnsen forteller at pris, leveringstid og ikke minst kvalitet er viktig når en kontrakt som dette skal inngås. Disse faktorene benyttes som kriterier ved inngåelse av alle kontrakter Asko tegner, i tillegg til dette legges det vekt på forståelse for oppdraget.

 

Fokus på god funksjon

Prosjektleder og koordineringsansvarlig hos VELUX Commercial Bramo, Eirik Frøyding, forteller at samarbeidet mellom dem og Profilteam har resultert i røykluker med god funksjon i bygget til Asko. Profilteam har stått for produksjon og leveranse av selve glasset i lukene, mens VELUX Commercial Bramo har levert åpningsautomatikken og systemet som sørger for et brukervennlig anlegg.

 

– Røyklukene våre har motorer som sitter på vinduene og åpnes automatisk ved brann. Åpningen skjer ved deteksjon av brannalarm eller ved at brannvesenet trigger branntastene. På en av disse måtene åpnes de sonene som er nødvendig dersom det en brann skulle oppstå. Som leverandør av blant annet røykluker og overlys, er VELUX Commercial Bramo stolte av å bidra til å heve brannsikkerheten i et topp moderne bygg som huser mange verdier både i form av mennesker og varer, sier Frøyding.