røykgardin

Produktfunksjoner

BACHSMOKE DA er en automatisk branngardin som ved brann begrenser og kontrollerer røyken. Bachsmoke tilfredsstiller EN12101-1D180

Gardin består av:

- Glassfiberduk med polyuretanbelegg på begge sider med søm av forsterket ståltråd og festet til en stålvals med en diameter på 78 mm
- Galvaniserte stålelementer i gardinkassett, sideføringer, og bunnskinne.
Hele systemet drives av en 24Vdc rørmotor og styres av en elektronisk sentral,
BACHs CRM (Control and Regulation for Motor) med spesiell tyngdekraftsikkerhetssystem.
Kontrollpanelet for automatiske gardiner (CBM), med nominell inngangsspenning på 115Vac eller 220Vac og utgangsspenning på 24Vdc.
Uavbrutt strømforsyning (UPS System) sikrer uforstyrret bruk i opptil 6 timer. Er standard i alle CBM-sentraler.
Testet og godkjent i henhold til europeiske standarder UNE EN 1634-1 og UNE EN 1363-1.

Beskrivelse av operasjon

Systemet kan aktiveres av en SHEV, brannalarmkontakt, interne brann- og røykvarslingsenheter, eller manuelle nødknapper.
Ved brann, mottar BACHs kontrollpanel (CBM) alarmsignal, og gardin utløses automatisk, med kontrollert og sikker konstant hastighet av nedstigning,
selv etter totalt strømbrudd på alle gardiner. Dersom det er en falsk alarm, går gardinene automatisk tilbake til standby-stilling etter tilbakestilling av
alarm fra hovedbrannstyringssystemet.
I tilfelle strømbrudd vil gardinen forbli fullt tilbaketrukket opptil 6 timer takket være BACHs batteribackup-system.

Vanlige bruksområder

Vanligvis montert i næringsarealer, butikksentre, skoler, idrettsanlegg og andre publikumsarealer.