Værstasjoner

Værstasjon - Type WLA

Vind-/regnsensoren består av et vindhjul og en regnfølerflate. Den er beregnet til automatisk styring av brand- og komfortventilasjonsanlegg. Vind-/regnsensoren er bestykket med en potensialfri skiftekontakt med en kontaktbelastningsevne på max. 60V/2A.
Ved vind og/eller regn aktiveres skiftekontakten. Innstillingene til vindutløsningspunkt (vindstyrken hvor sensoren melder om for høy vindstyrke), startforsinkelse,
stoppforsinkelse og utløsning ved nettutfall skjer via en 6-polet DIP-kontakt i sensoren.


Værstasjon - Type AWR 24/250 & AR 24/250

Vind- og regnsensor #5846 består av et vindhjul og en regnfølerflate. Den er beregnet til automatisk styring av brann- og komfortventilasjonsanlegg. Regnsensor #5845 består av en regnfølerflate på sensorlaget. Begge sensorer er utstyrt med en potensialfri skiftekontakt 250VAC / 2A eller 24VDC / 2A.
 
Ved vind og/eller regn aktiveres skiftekontakten. Innstillingene til vindutløsningspunkt justeres v.h.a. dreiekontakten og følsomheden av regnsensoren kan justeres på potensiometeret på bagsiden av regnsensoren

TRÅDLØS TILSLUTNING

Det er mulig å koble sensorene trådløst til Actulux SV/SVM Styresentraler eller til Actulux Flex1 ACDC vha. RF-sender #5847 som monteres i sensoren. Rekkevidde: Line of sight ca. 400 meter.
Actulux Styresentraler skal dog være utstyrt med RF-mottakermodul: #5853 for SVM sentraler #5854 for SV sentrale