tannstang

Stor ytelse
LG 240 og LG 405 er kompakte gearmotorer med stor ytelse og små innbygningsmål.Det unike design med el-motoren parallelt med den gjenomgående motorakslingen og hele tre montasje-flater gir mulighet for optimal montering – også hvor plassen er trang. Gearets oppbygging og materialvalg gir en støysvak drift. LG 240 og LG 405 er enheter bestående av gearkasse, el-motor og endestopp. Gearkassen er helt lukket.

Ingen lufteskruer det kan dryppe olje fra. Forbindelsen til El-motoren er også lukket, så motoren kan skiftes uten tap av olje. Akselforbindelse og flensen er standardisert, så ny el-motor kan skaffes lokalt om ønskelig. Ved skifte av el-motor må luker være lukket og strømmen avstengt!!!

Presisjon og sikkerhet:
LG 240 og LG 405 har selvsperrende snekkeutveksling så vinduer fastlåses når strømmen faller ut.
Alle aksler er lagret med kulelager. Det innebygde endestopp systemet har tannhjulforbindelse direkte til motorakselen som gir stor presisjon og sikkerhet for at gearet stopper korrekt. Endebrytersystemet er også utstyrt med doble kontakter i åpen og lukket stilling for ekstra sikkerhet.

  • Kompakt – Lav vekt
  • Flere montasjeløsninger
  • Støysvak og sikker drift
  • Stor kraft – åpner mange luker

LG240 – 405 Sikkerhetsstopp
Den nyeste varianten fra DGT-Volmatic med dobbel endestopp i begge posisjoner (åpen-lukket) sikrer stopp i riktig stillinger. Dersom 1 stk sikkerhetsbryter skulle svikte, vil den andre alltid stoppe motoren på riktig posisjon. Dette hindrer store belastninger på karm og pakninger.

Lang levetid
De valgte materialer og kulelagre gir gearet en lang levetid.
Den lukkede konstruksjonen miniserer vedlikeholdskravet til et minimum.

Enkel montasje
Aluminiumhuset gir lav vekt så gearet er let å håndtere. Den lukkede fearkassen og de mange montasje-
flatene gir mulighet for montasje horisontalt, vertikalt eller skrått, så motoren kan monteres direkte på
byggkonstruksjonen eller på en montasjeplate. Motorene kan leveres i en speilvendt modell som gir enda flere monteringsmuligheter. Det er innebygget endestopp i LG240 - 405 som er enkel å justere og leveres for den riktige omdreiningshastigheten på motoren.Gearmotor LG 240 og LG 405