Lineærmotor

DXD 24V & 230V

Motoren DuplexDrive er spesielt velegnet for tunge konstruksjoner i forbindelse med Brann- og komfortventilationsluker. Den robuste konstruksjonen muliggjør en høy trykk- og trekstabilitet i enhver innbygningssituasjon. Bruken av kvalitetsmaterialer sammen med høybeskyttelsesgrad (IP 65).
Den nye Duplex-tannstang med delt kraftutligning, kombinert med to highspeed spesialmotorer gir en, til nå uoppnåelig, høy virkningsgrad.

  • Kan brukes til åpninger for røykventilasjon, D+H Euro-ABV iht EN 12101-2 samt komfortventilasjon
  • Med integrert mikroprocessorstyrt motor- og synkroniseringselektronik BSY+
  • Slids i tuben for fleksibel montering av braketter, og innstilling for dreiepunkt.
  • Kabelinnføring tilgjengelig i topp og bunn
  • Mulighet for 4 motor synkront i gruppe.
  • Motorfunksjoner og forskjellige motorparametere kan programmers.
  • Hastighet i LUKKE-retning reduseres til 5 mm/s (passiv kantbeskyttelse)
  • Ved registering av en hindring i LUKKE-retning reverseres tidsstyret (aktiv kantbeskyttelse)