Kjedemotor

VCD 24V & 230V

  • Til fasadevinduer. takvinduer og ventilasjonsluker i vinterhager
  • Med mikroprocessorstyrt motorelektronik
  • Spesiel kjedestabilisering og sentrert kjedeutgang
  • Tandem-sikkerhetsfunksjon "TMS" til bruk av 2 motorer på en ramme
  • Mulighet til programering av slaglengde via magnet
  • Ny programmert slaglengde overføres til tandemmotor
  • Enkel tilsuttning via stikkforbindelse
  • Motorfunkjsoner og forskjellige motorparametere kan programmeres
  • Ved registering av en hindring i LUKKE-retning reverseres tiddstyret ( aktiv kantbeskyttelse)
  • Hastighet i LUKKE-retning reduseres til 5 mm/S ( passiv kantbeskyttelse)